Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sorunları- Önsöz

2018 yılında doğalgaz toplam tüketimin %26’sı* konutlarda gerçekleşmiştir. Enerjide tümüyle dışarıya bağlı olan ülkemizde söz konusu oranı düşürecek her türlü tedbir önemli ve değerlidir. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca konutlarda ısı yalıtımı ile ilgili tedbirler alınmış, 2008 yılında bireysel tüketimden toplu tüketime geçilmesi kararı, toplam alanı 2.000 m2 ve üstü olan binalarda uygulanmaya başlamıştır. Enerji Verimliliği Kanunu (EVK) doğrultusunda … Read More

Zorunlu Isı Sayacı Periyodik Muayenesi Başvuru ve Cezai Yaptırımlar

Bu yazı 30740 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği hakkındadır. ISI SAYACI ZORUNLU PERİYODİK MUAYENESİ Yönetmelik kapsamında, ısı sayaçlarının, üretim yılları dikkate alınarak 5 yılda 1 kez zorunlu olmak üzere, periyodik muayeneye tabii olmaları ve damgalarının yenilenmesi gereklidir. SORUMLULUK VE BAŞVURU SÜRECİ Yönetmelik tarafından tanımlanan kullanıcı* periyodik muayene başvurularının yapılması konusunda sorumlu ve yetkilidir. *Kullanıcı: Sırasıyla bina yönetim kurulu veya bina … Read More

Sinpaş Altınoran Bulut Yönetim’i Seçti

Toplu konut yönetiminde yaşanan zorlukları bilişim sistemleri ile en aza indirmek ve başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada söz sahibi olmak vizyonuyla çıktığımız bu yolda Ankara’nın yeni cazibe merkezi Sinpaş Altınoran ailesinin de Bulut Yönetim’i seçtiğini duyurmanın gururunu yaşıyoruz.

Apartman Karar Defteri Nedir? Nasıl Hazırlanır & Kullanılır?

Apartman karar defteri, Kat Mülkiyeti Kanunu tarafından belirtildiği gibi yılda bir kereden az olmamak üzere gerçekleştirilen apartman kurulu toplantılarında alınan tüm kararların yazıldığı defterdir. Apartman karar defteri olarak herhangi bir defter kullanılamamakta; sadece noter onaylı olan defterler kullanılabilmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun  32.maddesinde açıklandığı üzere; Kat malikleri kurulu tarafından alınan kararlar (1)’den başlayıp, sırayla giden sayfa numaraları taşıyan; her sayfası noter … Read More

Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtildiği üzere ana gayrimenkulde sekiz ya da sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde apartman yöneticisi seçilmesi gerekmektedir. Apartman yönetimi, kat malikleri tarafından bir kişiye Yönetici sıfatı ile verilebileceği gibi üç kişiye verilerek Yönetim Kurulu da kurulabilmektedir. Yönetici ya da Yönetim Kurulu üyeleri, ana gayrimenkulde hakları olan kat maliklerinden seçilebileceği gibi aynı zamanda dışarıdan da seçilebilmektedir. Apartman yöneticiliği … Read More

Site Yönetimlerinde Resmi Defterler

Kat Mülkiyet Kanunu madde 32; Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak … Read More

Site Çalışanlarının Gelir Vergisi (Stopajı)

Ekte yer alan muktezaya göre; Site müdürünün kat malikleri haricinde seçilmesi halinde ödenen ücretin “gerçek ücret” kabul edilip bunlara ödenen ücret ve menfaatlerin vergilendirileceği, Site müdürünün kat malikleri içerisinden seçilmesi halinde, ödenen ücretin “site gideri” kabul edilip bunlara ödenen ücret ve menfaatlerin vergilendirilmeyeceği,