Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sorunları- Önsöz

2018 yılında doğalgaz toplam tüketimin %26’sı* konutlarda gerçekleşmiştir. Enerjide tümüyle dışarıya bağlı olan ülkemizde söz konusu oranı düşürecek her türlü tedbir önemli ve değerlidir. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca konutlarda ısı yalıtımı ile ilgili tedbirler alınmış, 2008 yılında bireysel tüketimden toplu tüketime geçilmesi kararı, toplam alanı 2.000 m2 ve üstü olan binalarda uygulanmaya başlamıştır.

Enerji Verimliliği Kanunu (EVK) doğrultusunda hazırlanan Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Yönetmeliği (MISSSY) ile öncelikle ısınma verimliliği ve adaleti ön plana çıkarılmaktadır.

Kullanımı zorunlu hale getirilen ‘Isı Kontrol ve Ölçüm Ekipmanları’ sayesinde; merkezi sistemle ısıtılan binalarda her bağımsız bölümün daha kontrollü ısı ve sıcak su tüketmesi, ayrıca kullandığı kadar enerji ücreti ödemesi hedeflenmiştir. Ancak pratikte karşılaşılan durum çok farklı olup sayaç ve altyapının kötülüğü sebebiyle hedeflenen tasarruf maalesef elde edilememektedir.

Sorunlu sayaçlar nedeniyle yapılan kıyaslar tüketiciye yüksek bedeller ödetmekte, gelen fatura doğrudan kendi harcamasını yansıtmadığı için tüketici, yaptığı harcamayı kontrol edememekte, dolayısıyla tasarruf edip etmediğini de bilememektedir. Ayrıca uygulamada ortaya çıkan eksiklikler ve bunların yol açtığı sorunlar, tüketiciler ile toplu yapı yöneticilerini sürekli karşı karşıya getirmekte ve istenmeyen durumların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Kıyas yapılması yönetmelikte geçici bir durum olarak belirtilmiş ve tüketimi olan ancak arıza sebebiyle tüketim miktarı belli olmayan dairelere kıyas yapılacağı ifade edilmiştir. Bir cihaz arızalandığında doğal olarak yapılması gereken arızalı cihazın kısa bir süre içinde değiştirilmesidir. Ancak sahada karşılaşılan genel durum, gerek ölçüm şirketlerinin ve gerekse daire sakinlerinin ihmali sebebiyle arızalı cihazların uzun zaman değiştirilmemesi ve bu nedenle üst üste defalarca kıyas yapılmasıdır. Kısaca, uygulamada bir kıyas istismarı söz konusudur. Pek çok daire giderinin kıyas yapılarak belirlendiği, üstelik bu kıyasın aylar boyu devam ettiği bir ortamda daire sakinlerini mutlu etmek ve adaleti sağlamak mümkün müdür?

Yetkili Ölçüm Şirketi (YÖŞ) olarak hizmet veren Bulut Yönetim AŞ, Teknopark Ankara’da yaptığı Arge ile piyasada şimdiye kadar uygulanan, ısı sayacı üreticisinin kendi ürettiği ısı sayaçlarını okuması olgusunun bir adım önüne geçerek, her marka ısı sayacını uzaktan ve online okuyacak altyapı ile buna bağlı yazılımı geliştirmiştir.

Site yönetimleri için site yönetim yazılımı kadar öneme haiz bir konu olan ısı, sıcak su ve su sayacı okumasını olabildiğinde yazılımla otomatikleştirme Bulut Yönetim A.Ş. öncelikleri arasındadır.

25.000’den fazla konutun ısı gider paylaşımlarının yapılması esnasında karşılaşılan ve ciddi adaletsizliğe yol açan sorunların ifade edilmesi bir rapor hazırlanmış ve ilgili kurumlara ulaştırılmaya çalışılmıştır. İlgili rapor buradan bölümler halinde paylaşılacaktır.

NOT: Rapor, Site Yönetim Yazılımı, Sayaç okuma konularında info@bulutyonetim.com adresimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Devam edecek…

Zorunlu Isı Sayacı Periyodik Muayenesi Başvuru ve Cezai Yaptırımlar

Bu yazı 30740 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği hakkındadır.

ISI SAYACI ZORUNLU PERİYODİK MUAYENESİ

Yönetmelik kapsamında, ısı sayaçlarının, üretim yılları dikkate alınarak 5 yılda 1 kez zorunlu olmak üzere, periyodik muayeneye tabii olmaları ve damgalarının yenilenmesi gereklidir.

SORUMLULUK VE BAŞVURU SÜRECİ

Yönetmelik tarafından tanımlanan kullanıcı* periyodik muayene başvurularının yapılması konusunda sorumlu ve yetkilidir.

*Kullanıcı: Sırasıyla bina yönetim kurulu veya bina yöneticisi veya bina sahibini, bölgesel ısı dağıtım ve satış firmaları

 

Periyodik muayene başvuruları 1 Ocak’tan Şubat ayının son gününe kadar https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/HizmetDetay?hizmetId=123B8EAB-F69E-476B-8DB7-8256455E5321 linki üzerinden kullanıcı tarafından yapılmalıdır.

CEZAİ YAPTIRIMLAR

Başvuru zamanını kaçırmış ısı sayaçları damga süresi geçmiş ölçü aleti olarak değerlendirilir ve 7037 ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU madde 15 c bendi kapsamında para cezası verilir (500-10.000 TL) ve ısı sayaçlarına el konulur.

*c) (Değişik:14/2/2019-7164/25 md.) Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazet Sayı: 31350 Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 2021 yılında damga süresi dolmuş ısı sayaçlarının da periyodik muayenesinin önü açılmıştır. Bu değişiklik ile 2016 yılı ve öncesinde üretilen bütün ısı sayaçlarının periyodik veya stok muayenelerinin yetkili servislerde yaptırılması zorunludur.

Ancak bina yönetim kurulunun veya bina yöneticisinin veya bina sahibinin veya ısı dağıtım ve satış şirketinin periyodik muayene müracaatı yapmış olmasına rağmen bağımsız bölüm kullanıcısının sayacı muayene yaptırmak istememesi veya engel olması halinde bu durumun müracaatı yapan kişi tarafından bağımsız iki kişinin de imza ettiği bir tutanakla belgelenmesi durumunda cezai işlem, direkt olarak bağımsız bölüm kullanıcısına uygulanır.

MUAYENE ÜCRETLERİ

31344 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’te 2021 yılında ısı sayacı muayenesi ve damgalanması ücreti, DN40 çapına kadar 81,1 TL+KDV, DN40’tan büyük çaplı ısı sayaçları için 109,1 TL+KDV olarak belirlenmiştir.

KADEMELİ İNDİRİM UYGULAMASI

Muayenelerde, indirimler kademeli olarak uygulanır. Belirli bir kademeye ait olan sayaç sayısı aşıldıkça, aşılan adet, bir sonraki kademenin indirimine tabi tutulur.

Kademelere tabi tutulan indirim uygulaması aşağıdaki geçici maddeye istinaden belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 1 – 31/12/2021 tarihine kadar yapılacak ilk, periyodik ve stok muayenelerde, bir beyannamede yer alan ölçü ve ölçü aletleri sayısının,

0-200 adedi için % 100’ü,

201-500 adedi için % 80’i,

501-1000 adedi için % 60’ı,

1000 adetten fazlası için % 40’ı,

oranında muayene ve damgalama ücreti alınır.

Sinpaş Altınoran Bulut Yönetim’i Seçti

Toplu konut yönetiminde yaşanan zorlukları bilişim sistemleri ile en aza indirmek ve başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada söz sahibi olmak vizyonuyla çıktığımız bu yolda Ankara’nın yeni cazibe merkezi Sinpaş Altınoran ailesinin de Bulut Yönetim’i seçtiğini duyurmanın gururunu yaşıyoruz.Read More

Apartman Karar Defteri Nedir? Nasıl Hazırlanır & Kullanılır?

Apartman karar defteri, Kat Mülkiyeti Kanunu tarafından belirtildiği gibi yılda bir kereden az olmamak üzere gerçekleştirilen apartman kurulu toplantılarında alınan tüm kararların yazıldığı defterdir. Apartman karar defteri olarak herhangi bir defter kullanılamamakta; sadece noter onaylı olan defterler kullanılabilmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun  32.maddesinde açıklandığı üzere; Kat malikleri kurulu tarafından alınan kararlar (1)’den başlayıp, sırayla giden sayfa numaraları taşıyan; her sayfası noter mührü ile tasdikli bir deftere yazılır ve toplantıda bulunan kat maliklerince imzalanır. Herhangi bir karara ret oyu verenler, ret sebebini belirterek imza atarlar.
Read More

Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtildiği üzere ana gayrimenkulde sekiz ya da sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde apartman yöneticisi seçilmesi gerekmektedir. Apartman yönetimi, kat malikleri tarafından bir kişiye Yönetici sıfatı ile verilebileceği gibi üç kişiye verilerek Yönetim Kurulu da kurulabilmektedir.

Yönetici ya da Yönetim Kurulu üyeleri, ana gayrimenkulde hakları olan kat maliklerinden seçilebileceği gibi aynı zamanda dışarıdan da seçilebilmektedir. Apartman yöneticiliği için hazırlanan yönetim planında yöneticilerin kat malikleri arasından seçileceği maddesi konulmuş ise kat maliki olmayan kişiler yönetici olamamaktadır. Fakat böyle bir madde yer almıyorsa kiracılar gibi dışarıdan kişiler de yönetici seçilebilmektedir. Aynı şekilde yönetim işi, yönetici bir firmaya verilerek de gerçekleştirilebilmektedir.
Read More

Site Yönetimlerinde Resmi Defterler

Kat Mülkiyet Kanunu madde 32;

Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle
tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın
sebebini belirterek imza koyarlar.
Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa
kaide olarak ona göre çözülür.

Bu ifade ile sadece “Karar Defteri” zorunluluk olarak belirtilmiştir. Bu defter harici diğer defter tasdikleri kanunen mecburi değildir. Read More

Site Çalışanlarının Gelir Vergisi (Stopajı)

Ekte yer alan muktezaya göre;

  • Site müdürünün kat malikleri haricinde seçilmesi halinde ödenen ücretin “gerçek ücret” kabul edilip bunlara ödenen ücret ve menfaatlerin vergilendirileceği,
  • Site müdürünün kat malikleri içerisinden seçilmesi halinde, ödenen ücretin “site gideri” kabul edilip bunlara ödenen ücret ve menfaatlerin vergilendirilmeyeceği,
  • Read More