Sayaç Bulutu

Sitenizdeki uyumlu tüm site içi sayaçları online olarak uzaktan okur ve fatura paylaşımlarınızı tam otomatik olarak dakikalar içinde yapar. Borçlar daire hesaplarına doğrudan muhasebeleşir ve gider bildirimleri elektronik olarak dağıtılır.

Otomatik

Bütün paylaşım adımları ve gerekli kontroller online sistem tarafından otomatik olarak yapılır. Size sadece yeni faturaları sisteme yüklemek kalır.


Adil

Gider paylaşımı ile ilgili tüm hesaplamalar tüm hata ve eksik okumalar sistem tarafından otomatik kontrol edilerek yapılır ve oluşabilecek adaletsizliklerin önü en baştan kesilmiş olur.


Tümleşik Bildirimler

Paylaşımlar sonrasında oluşturulan gider bildirimleri sistem tarafından otomatik olarak SMS ve e-posta olarak sakinlere online tahsilat linki ile birlikte gönderilir.

Online

Destekleyen sayaç markaları ve topolojiler uzaktan online bir şekilde okunabilir. Bu sakinlere tüketimlerini takip etmeyi, yönetime bozuk sayaçları anında tespit edebilmeyi sağlar.


Marka Bağımsız

Markası ne olursa olsun tüm sayaçların okumaları dünya standardı protokoller sayesinde sistem tarafından işlenebilir.


Entegre

Üretilen gider bildirimleri anında muhasebeleştirilir ve sakinlerin kredi kartı ile 7/24 online ödeme ile tüm diğer borçları ile birlikte ödeyebilmesi sağlanmış olur.


Aidat Bulutu

Bulut Yönetim’de tüm aidatlar otomatik olarak tahakkuk eder, ilgili hesaplar her ay daire tipine göre otomatik olarak borçlandırılır ve gecikme cezaları otomatik olarak günlük hesaplanır.

Otomatik Tahakkuk

Bütçe ile dönem başında aidat veya yatırım, demirbaş, asansör revizyonu gibi farklı projeler için belirlenmiş olan tutarlar, daire tiplerine ve projelere göre her ay otomatik olarak tahakkuk ettirilir.


Özel Borçlandırma

Isı pay ölçer, süzme sayaç gibi ortak kullanım borçlandırmaları dosya aktarma ile topluca yapılır. Tamirat gibi özel durumlarda da daire tekil olarak borçlandırılabilir.


Gecikme Cezaları

Sistem; gecikme cezalarını, aidat, yatırım, demirbaş, asansör revizyonu gibi her bir borç türüne ait kalan anapara, geciken gün sayısı ve gecikme oranıyla, otomatik olarak günlük hesaplar.


Online Tahsilat Bulutu

Bulut Yönetim aidatlarınızı dünyanın her yerinden sizin sanal POS hesabınız üzerinden tahsil eder. 7/24 ödenen aidatlar ilgili daire, tahsilat ve proje hesabına doğrudan muhasebeleşir.

7/24 Tahsilat

Site sakinleri aidat, doğalgaz, yatırım projesi gibi her türlü borçlarını sorgulayabilir ve dünyanın her yerinden, mesai sonrası, resmi tatil ve hafta sonları bile 7/24/365 online olarak ödeyebilir.


Güvenli

Tahsilat için kullanılan kredi ve banka kartı bilgileri sistem üzerinde hiçbir noktada kaydedilmez. Ayrıca tüm ödeme altyapısı 128-bit SSL koruması altındadır.


Kurumsal

Bulut Yönetim tahsilat modülü, yönetiminize ait web sitesine tahsilat butonu olarak kolayca eklenebilir. Bu şekilde yönetiminiz kendi kurumsal kimliği ile online tahsilat yapabilir.


Bütçe Bulutu

İstediğiniz zaman dilimi ve proje için detaylı bütçe kalemleri oluşturabilir, bu kalemlere gelir/gider hesapları bağlayabilir ve gerçekleşmeleri anlık olarak görebilirsiniz.

Esnek

İstenilen zaman dilimleri ve projeler için, birbirinden bağımsız, üst fonksiyonel gruplar ve alt kırılımlarla bütçe oluşturulabilir, istenirse her ay için farklı gider tahmini yapılabilir.


Canlı

Gerçekleşen tüm giderler, doğrudan bütçe raporunun altında, ilgili bütçe kaleminde görüntülenir.


Güncel

Bütçe gerçekleşme ve fark raporu anlık olarak alınabilir, bütçe tahminleri ile güncel durum farkı istenildiği an görüntülenebilir.


Muhasebe Bulutu

Bulut Yönetim’de tüm işlemler zaten muhasebe kaydıdır! Bu şekilde sınırsız proje ve bütçeleri, muhasebe sonuçlarını ayrıca kontrol etmenize gerek kalmadan hatasız şekilde yönetebilirsiniz.

Doğrudan Muhasebe

Tüm kayıtlar tek düzen hesap planı üzerinde çift taraflı olarak işlenir. Yapılan işlem muhasebe fişi olarak kaydedildiği için ayrı bir muhasebeleştirmeye gerek kalmaz.


Tek Düzen Hesap Planı

Doğrudan tek düzen hesap planı üzerinde çalışan muhasebe altyapısı ile tüm kayıtlar standartlar doğrultusunda ve karışıklık olmadan tutulur.


Raporlar

Mizan, bilanço, gelir tablosu gibi standart muhasebe raporları sistem üzerinden anlık olarak kolayca alınabilir.

Kolay

Kullanıcı dostu olarak tasarlanan özel altyapısıyla, uzmanlık gerektiren tüm muhasebe işlemleri minimum muhasebe bilgisi ile yapılabilir.


İşletme Hesabı Desteği

Sistem çift taraflı muhasebe kaydı altyapısı ile çalışmakla birlikte aynı zamanda “işletme hesabı” mantığında raporlar verebilmektedir.


Finans

Kasa, banka, cari, avans, çek, senet, maaş hesapları, temsilci huzur hakkı gibi başlıkların takibi yapılabilir.


Bilgi Bulutu

Bulut Yönetim ile sitenizdeki malik, kiracı, sakin bilgi ve tarihçeleri; aile fertleri, taşıt, evcil hayvan, acil durumda aranacaklar ve daha birçok bilgi her zaman parmaklarınızın ucundadır.

Detaylı

Site yönetiminin ihtiyacı olan tüm bilgiler sistemde tutulabilir. Araçların marka, model, renk, plaka, kumanda seri numarası; kişilerin kan grupları, meslekleri, acil durumda ulaşılacak daire dışındaki kişi bilgileri, bir veya birden fazla iletişim adresleri, evcil hayvan bilgileri vb.


Merkezi

Gerçek veya tüzel kişilerin bağımsız bölümlerle olan maliklik, kiracılık ve sakinlik ilişkileri, ayrıca tüm modüllerle olan diğer ilişkileri tek bir kişi kaydı üzerinden merkezi olarak takip edilir. Bu ilişkiler üzerinden kişilerin borç ve alacak durumları hatasız olarak ve birbirine karıştırılmadan çıkarılır.


Tarihçeli

Kişilerle bağımsız bölümlerin ilişkileri tarihe bağlı olarak tutulduğu için klasik programlarda takip edilemeyen borç/alacak detayları hatasız olarak raporlanır. Ayrıca bu kayıtlar site yönetimi için kurumsal hafıza olarak da görev yapar.


İletişim Bulutu

Bulut Yönetim iletişim merkezi tüm modüllerle entegre çalışır. Tüm site sakinleri ile iletişimi SMS, e-posta ve bilgilendirme yazıları ile otomatik olarak gerçekleştirir ve geriye dönük olarak arşivler.

Toplu İletişim

Sistem üzerinden gönderilen toplu iletilerdeki borç bilgisi, kişi adı, daire bilgisi gibi bilgiler sistemden otomatik olarak alınır ve kişiye özelleştirilmiş olarak gönderilir. Bu şekilde tek tuşla anlık borç bakiyesini kişiye ismi ile hitap ederek göndermek mümkündür.


Çok Kanallı

İletişim altyapısı ile hazır veya özelleştirilebilir şablonlarla e-posta, SMS ve bilgilendirme yazıları hazırlanabilir, otomatik şekilde gönderilebilir. Tüm iletiler içerikleriyle birlikte geriye dönük olarak tarih, gönderen, kanal ve alıcı bazlı olarak raporlanabilir.


Entegre

Tüm Bulut Yönetim modülleri kendi iletişim ihtiyaçları için iletişim altyapısını entegre olarak kullanır. Bu şekilde site sakinleri ile yapılacak tüm iletişim tek noktadan sorunsuz bir şekilde gerçekleşir ve raporlanır.


Halkla İlişkiler Bulutu

Bulut Yönetim; site sakinleri, yönetim ve yönetim personeli arasındaki hayati koordinasyonu sağlar, tüm istek ve şikâyetleri kayıt altına alır, sürecin tamamını takip eder ve sonuçları raporlar.

Self Servis

İstenirse malik ve kiracıların kullanabileceği özel bir ekran üzerinden tüm talep, öneri ve şikayetler site yönetimine iletilebilir ve tüm süreç site sakini tarafından izlenebilir.


Performans

Yönetim personelinin yaptığı işler alt kırılımları ile birlikte raporlanabilir ve çalışma performansları dönemsel olarak takip edilebilir.


İşlem Takibi

Site yönetimine self servis veya telefon, e-posta gibi diğer kanallardan gelen tüm talep, öneri ve şikayetler sistem üzerinden ilgili iş birimlerine aktarılarak takip edilir ve raporlanır.


Hukuk Bulutu

İcraya verilecek problemli daire hesaplarını Bulut Yönetim ile normal hesaplardan ayrı hesaplara alabilir, avukat hesabı ve detaylarını sistem içinde takip edebilirsiniz.

Hesap Takibi

Harcamalar için avans alınması, masrafların yapılması, dosya muhatabından tahsilatlar avukat hesabının takibini zorlaştırır. Ayrı takip edilen dosya mantığı ile bu karışıklık ortadan kalkmış olur.


Dosya Takibi

Her bir problemli alacak, takip dosyası mantığında sorumlu avukat ilişkisi ile takip edilir. Hem avukat hem de diğer tahsilat kanalları güncel dosya bilgisine göre tahsilata uygundur.


Süreç Takibi

Gerekli hesap hareketleri ve toplu listeler sistem tarafından otomatik hazırlanır ve süreç ilerledikçe yapılan tüm durum güncellemeleri, masraflar ve tahsilatlar sistem üzerinde tarihe bağlı olarak takip edilir.


Banka Bulutu

Bulut Yönetim, tahsilat kanalı olarak hazır sanal POS entegrasyonları yanında hemen kullanmaya başlayabileceğiniz PayU altyapısını da hazır olarak sunar.

Aracısız Tahsilat

Bulut Yönetim, online aidat tahsilatı sırasındaki para akışını, doğrudan sizin sanal POS’unuzun bağlı olduğu banka hesabınıza yönlendirir. Böylelikle aracısız tahsilat yaparsınız.


Doğrudan Kayıt

Her sanal POS tahsilatı doğrudan ilgili bağımsız bölüm hesabına muhasebeleşir. Otomatik olan bu işlem hem iş yükünü hem de hata ihtimalini ortadan kaldırır.


Banka Bağımsız Sanal POS

Sanal POS anlaşması yapmak için bankalarla uğraşmadan Bulut Yönetim’e özel komisyon oranları ile PayU üzerinden tüm tahsilatlarınızı yapabilirsiniz.